Wycinanie laserowe niezwykle szybko znalazły praktyczne zastosowanie w różnych branżach. Dzięki rozwojowi najnowocześniejszych technologi CNC całkowicie odmienił postrzeganie procesów wytwórczych. Należy zaznaczyć, że zarówno ogromne doświadczenie, jak i wiedza dotycząca procesów technologicznych lasera umożliwiła dynamiczny rozwój przemysłu wytwórczego. Na chwilę obecną wycinanie laserowe jest najbardziej nowoczesną, najdokładniejszą oraz najszybszą metodą cięcia elementów z arkusza blachy. Cięcie laserem to nowoczesna metoda obróbki materiału, która wykorzystuje w swym procesie wiązkę laserową, która rozprowadza bardzo dużą ilość energii na niewielkiej przestrzeni. W momencie zetknięcia się wiązki laserowej z powierzchnią obrabianego materiału następuje transfer dużej ilości energii. Tego typu zależność umożliwia operatorowi lasera wykonywanie niezwykle precyzyjnych nacięć.

Metoda obróbki ciętego materiału

Wycinanie laserowe to metoda obróbki posiadająca zbliżone parametry wymiarowe do tradycyjnych metod obróbki mechanicznej. Różnicą pomiędzy nowoczesną a tradycyjną metodą jest użyty czynnik tnący materiał. W przypadku lasera użyta jest gorąca wiązka laserowa oraz gaz techniczny, który cechuje się dużą czystością. W ten sposób wycinanie za pomocą lasera bardzo różni się pod kątem innych metod obróbki materiału. Dla doświadczonych przedsiębiorstw, które na co dzień realizują duże zlecenia dotyczące wycinania detali z blachy metalowej, nie istnieją zlecenia, których nie da się nie zrealizować.

Ciecie arkusza blachy za pomocą trzech metod

Wycinanie laserowe może odbywać się przy wykorzystaniu trzech różnych od siebie metod. Pierwsza z nich jest to cięcie reaktywne. Podczas tej metody stosowany jest odpowiedni strumień tlenu lub mieszaniny chemicznej, która zawiera argon oraz tlen. Podczas procesu wydzielana jest ogromna temperatura. Wycinanie laserem poprzez wypalanie stanowi bardziej wydajną metodę od odrębnej metody obróbki. Kolejną metodą jest cięcie przy wykorzystaniu pęknięć. Podczas tej metody wykorzystywane są wiązki laserowe, które doprowadzają odpowiednią część metalu do bardzo wysokiej temperatury. Ta metoda inaczej nazywa się formowanie przerw w obrabianym materiale. Ostatnią metodą  jest cięcie blachy w stanie ciekłym. Podczas obróbki najczęściej stosuje się azot lub argon. Daje to możliwość bardzo precyzyjnego oczyszczenia powierzchni.