Jak wycinać stal z arkusza blachy?

Wycinanie laserem polega na rozdzieleniu termicznym następującym na skutek procesu sublimacji, wypalania lub topienia. Na szeroką skalę wykorzystywana jest przemyśle, a dzięki wysokiej jakości wycinania laserem oraz wydajności zyskuje coraz większą popularność. Tradycyjna metoda wycinanego materiału obejmuje kombinację wcześniej wymienionych procesów. Wycinanie laserowe polega na punktowym wprowadzeniu wysokoenergetycznej wiązki energii, która ma postać strumienia tnącego. Dzięki zastosowaniu lasera możemy uzyskać gotowy produkt, który nie potrzebuje dodatkowej obróbki. Aby uzyskać odpowiednią jakość obrabianego materiału, należy użyć do tego celu maszyny, która cechuje się najwyższą jakością laserowego wycinania, a także ma dokładność w prowadzeniu strumienia laserowego. Wycinanie laserowe idealnie sprawdza się do stali nierdzewnej, kwasoodpornej, żaroodpornej oraz trudnościeralnej. Tego typu metodę stosuje się również podczas obróbki aluminium.

Proces laserowego wycinania stali

Proces wycinania elementów za pomocą lasera odbywa się w trzech etapach. Pierwszy z nich to początek cięcia, drugi stanowi cięcie właściwe, a ostatni to zakończenie cięcia. Podczas procesu cięcia strumień gazu dostarczany do miejsca wycinania powoduje z jednej strony usuwanie stopionego materiału, a z drugiej strony materiału tnącego następuje jego utlenianie. Tego typu sytuacja ma miejsce od samego początku, kiedy następuje wycinanie laserem brzegu blachy. Natomiast, w przypadku rozpoczęcia wycinania w środkowej części blachy, na początkowym etapie w wycinanym materiale drążony jest otwór. Jest to trudny proces ze względu na usuwany na tę samą stronę zbędnego materiału, po której płynie strumień gazu.

Powstawanie otworów podczas procesu cięcia arkusza blachy

Podczas procesu cięcia otwory mogą powstawać na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich, a zarazem najprostszy polega na zastosowaniu tych samych wartości mocy i ciśnienia gazu tak jak podczas właściwego procesu cięcia. Wiązka laserowa wytwarza ogromną ilość ciepła, które powoduje powstanie płynnego metalu. W następnej kolejności strumień gazu doprowadza do jego częściowego spalenia oraz gwałtownego usunięcia płynnego metalu. Otwór, który powstał na tym etapie, ma większy wymiar od szczeliny cięcia, a jego kształty przybierają nieregularną postać.

>>>